FORUM

Zapraszamy do naszego forum, które znajduje się tu: FORUM KONTRA

 W prowadzonym przez nas forum dyskusyjnym chcemy zaprezentować wszystkie opinie, zarówno te sprzyjające nam jak i te przeciwne. Hołdujemy zasadzie: „chcesz krytykować – dogłębnie poznaj podmiot krytyki”. Nasze forum jest czyste od wszelkiej demagogii i populizmu. Te i tylko te uwagi będziemy konsekwentnie usuwać z przestrzeni publicznej. Inne nawet te najbardziej krytyczne będą dostępne dla każdego kto zajrzy na naszą stronę. Nazwa Stowarzyszenia - „KONTRA” może sugerować przeciwstawianie się wszystkiemu co przeciwne. Zapewniamy, że tak nie jest. Potrafimy zachować dystans do siebie i głoszonych przez nas poglądów, potrafimy uszanować inne niż nasze zdanie, co nie oznacza, że będziemy stronić od polemiki. Jednak zawsze będziemy „kontra” dla tych co łamią prawo bądź naginają je aby osiągnąć swoje cele, nie bacząc na olbrzymie koszty społeczne. Będziemy pokazywali i wytykali wszelkie urzędnicze absurdy, brak kompetencji oraz działania na szkodę podmiotów gospodarczych, jednocześnie będziemy występować do właściwych organów władzy z własnymi propozycjami zmian absurdalnych przepisów, które hamują rozwój przedsiębiorczości obywateli naszego kraju. Chcemy pokazać, że Polak to brzmi dumnie również tam gdzie dzisiaj jako naród jesteśmy wyszydzani i dyskryminowani. Członkostwo w Unii Europejskiej to wielki zaszczyt, duże możliwości rozwoju, ale również szereg obowiązków, które jako kraj musimy wykonać. Będziemy pokazywać te obszary, za które Bruksela nas karze finansowo. Będziemy wskazywać bezpośrednich winowajców takiego stanu rzeczy i dążyć do tego aby tak popularną dzisiaj odpowiedzialność polityczną zamienić na odpowiedzialność osobistą. Urzędnik państwowy czy samorządowy nie może kryć swojej niekompetencji za legitymacją partyjną, tak jak nie mogą ukryć się przed odpowiedzialnością zwykli obywatele naszego kraju. Jednocześnie będziemy prowadzić działania uświadamiające Polakom, że mimo wstąpienia do Unii Europejskiej w dalszym ciągu zachowujemy własną tożsamość narodową, własne tradycje i historię. Polska w UE o w dalszym ciągu Polska wolna i niezawisła, Polska dumna i samodzielna, ale otwarta na innych.