Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Prezes Zarządu - Marek MURMYŁO

Wiceprezes - Ilona DUDKOWSKA

Skarbnik Zarządu - Ewa ŁĄTKA